Accessoris de climatització

Per poder controlar amb precissió l'ambient del nostre cultiu d'interior de marihuana ens podem ajudar d'una sèria d'accessoris que ens facilitaran aquesta tasca. Els termohigròmetres ens opermeten saber els nivells de temperatura i humitat del cultiu i així sabrem si estem dins el rang de condicions ambientals òptimes. Els fan controllers i els potenciòmetres serveixen per regular la velocitat dels extractors.

També trobaràs en aquesta categeoria accesoris per conductes: unions, corones i reduccions, i accessoris de control per sistemes d'aplicació de CO2 al cultiu.

Filtres actius