Protecció de la privacitat i normativa aplicable - Grow Shop Molins

Adriásn García Cárceles respecta el dret a la intimitat i la protecció de les dades dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

No compartim ni venem dades a tercers, excepte els obtinguts per a ús estadístic i de forma anònima. Aquests es comparteixen únicament amb la prestatària del servei, i sota aquestes condicions .

En compliment del que preveu pel reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, Adrián García Cárceles manifesta:

Responsable del tractament de la informació personal

El responsable de la recollida i tractament de tota informació personal a la pàgina web https://www.growshopmolins.com és:

 • Identitat del responsable: Adrián García Cárceles
 • Nom comercial: Grow Shop Molins
 • NIF: 46681772-Y
 • Direcció: Av. Barcelona 80 Baix, 08750 Molins de Rei (BCN)
 • Telèfon: (+34) 931.196.581
 • E-mail: syscontro@gmail.com
Quines dades personals dels seus clients recopila Adrián García Cárceles (des d'ara el propietari)?
  • Informació subministrada pel mateix usuari en els diferents formularis de growshopmolins.com:
   • Clients web i usuaris registrats
    • Informació destinada a tramitar l'enviament de la comanda:
     • Nom i cognoms
     • Direcció o adreces d'enviament i facturació
     • Telèfon
     • E-mail
    • Informació destinada a assegurar la protecció dels menors:
     • Data de naixement (Ja que el lloc web està destinat a majors de 18 anys.)
   • Butlletí / Comunicacions comercials
    • En els casos en què ens atorguis el teu consentiment segons el que preveu l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, utilitzarem les dades que ens hagis proporcionat per enviar-te informació sobre les novetats de la pàgina web, així com promocions i ofertes dels nostres productes i serveis a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.
   • Formulari de contacte
    • Les dades que ens proporcions es tractaran únicament per atendre la teva consulta.
   • Formulari d'opinions i preguntes sobre fitxa de producte
    • Les dades que ens proporcionis s'utilitzaran per atendre la consulta o petició d'informació del producte indicat.
    • El nom sense cognoms i la pregunta, així com la resposta, podran ser publicades pel moderador a la pàgina web, si ho estima d'utilitat per a altres usuaris.
   • Informació automàtica: Cada vegada que interactues amb la nostra web, rebrem i emmagatzemem informació. Per exemple, a l'igual que altres llocs, fem servir cookies per recollir informació quan el teu navegador accedeix a growshopmolins.com. Les dades recollides són dades estadístiques sobre les accions i patrons de navegació dels nostres usuaris, i no identifiquen cap persona.

    Per obtenir més informació sobre les cookies i de com les utilitzem, si us plau llegeix la nostra política de cookies.
  • Comunicacions per correu electrònic: Per ajudar-nos a fer que els correus electrònics que enviem siguin més útils i interessants, habitualment rebrem una confirmació quan obres un correu electrònic que t'hem enviat. Si no vols rebre més correus electrònics ni notificacions de growshopmolins.com, pots ajustar les teves subscripcions d'e-mail i preferències de notificació des del teu compte d'usuari.

Destinataris de les dades i transferències internacionals

T'informem que el tractament de la informació recollida a través d'growshopmolins.com, no implica transferència internacional de dades.

En relació amb els destinataris de la informació, t'informem que en el cas que facis una compra online que hagi de ser lliurada a l'adreça que ens indiquis, en el paquet enviat es detalla: el teu nom i cognoms, adreça de lliurament i número de telèfon. Aquesta última dada s'inclou per permetre el contacte entre l'empresa de transport i el destinatari, per tal de facilitar el procés de lliurament.

Termini de conservació de les dades

Conservarem les teves dades mentre et mantinguis donat d'alta com a usuari de la nostra web. Un cop l'usuari hagi esborrat el seu compte, se seguiran conservant les dades durant el termini necessari per gestionar el lliurament i facturació dels productes adquirits; posteriorment la informació es conservarà bloquejada durant el termini de prescripció d'accions legals i superat aquest període es suprimirà.

Drets que t'assisteixen

Per a l'exercici dels teus drets, has de dirigir-te al propietari. Es tracta d'un procediment gratuït i ha d'anar acompanyat sempre d'un document acreditatiu de la teva identitat.

Tot usuari, té dret en qualsevol moment a:

 • Revocar un consentiment que ens has prestat. Recorda que els consentiments estan prestats per a cada finalitat i són independents els uns dels altres, de manera que no s'exclouen mútuament.
 • Accedir a les teves dades personals.
 • Rectificar les teves dades personals, si són inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan ja no és necessària la seva conservació.
 • Sol·licitar la limitació del tractament si es compleixen les condicions per a això.
 • Oposar-se al seu tractament en els termes i condicions previstes legalment.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (wwww.agpd.es) quan consideris que hi ha vulneració de drets. No obstant això, prèviament pots posar-te en contacte amb syscontro@gmail.com

Els clients web i usuaris registrats de growshopmolins.com disposen del servei online per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos.

És segur el tractament de dades personals de growshopmolins.com?

La informació personal emmagatzemada pel propietari es transmet usant els últims mecanismes de seguretat, com el protocol SSL (Secure Sockets Layer). Growshopmolins.com no emmagatzema informació sobre dades bancàries, com numeracions de targetes de crèdit / dèbit o compte corrent.

El propietari tracta les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret i respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

En particular, adoptem les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, en particular:

 • Funcions i obligacions amb el personal
 • Registre d'esdeveniments
 • Gestió de suports i documents
 • Control d'Accés
 • Identificació i autenticació
 • Reserva i recuperació

No obstant això, en altres casos, el propietari ha d'adoptar les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals.

La documentació present estarà disponible a petició de l'Usuari o Client.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a growshopmolins.com exonerant al propietari de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Canvis en la política de privacitat

Adrián García Cárceles es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que siguin procedents. En aquests supòsits, anunciarem en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.


Darrera actualització: abril de 2024